Rasmus Peter Wetterstrøm

Medlem Kaptajn Rasmus Peter Wetterstrøm * 6. juli 1945 † 16. maj 2021 er efter et hjertestop den 16.05.2021 afgået ved døden.

Tjenesteforløb.
1963 Sjællandske Ingeniørregiment som konstabelelev, 30 april 1964 udnævnt til konstabel
April 1965 udnævnt til Overkonstabel, april 1966 udnævnt til korporal
September 1966 optaget på Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskole
August 1973 start Hærens Officersskole, september 1979 udnævnt til Løjtnant
April 1988 udnævnt til Kaptajn.

Tjeneste som officer er forrettet på under afdelingsniveau som delingsfører og signalofficer.
Kommandoofficer, samt næstkommanderende afsluttende med en Chefperiode ved Stabsunderafdeling.
På afdelingsniveau som transportofficer, og på Stabs- og Regiments niveau som sagsbehandler logistik
ved Østre Landsdels Kommando og materielofficer ved Regimentet.
Efter konstateret muskelsygdom, Limb-girdle muskel dystrofi (muskelsvind i hovedmuskler) blev
han ansat på socialt kapitel, og var tjenestegørende ved Logistiksektionen.

Trods hans handicap var Rasmus meget omkring, dette takket være hans bil med indbygget lift til
hans el kørestol, Rasmus efterleves af 2 børn.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Rasmus Peter Wetterstrøms minde

Total Page Visits: 2092 - Today Page Visits: 1