Alle indlæg af Johnny Petersen

Mogens Pagh

Kalle Nilausen

I forbindelse med Veteranforening Nordvestsjællands oprettelse for snart 10 år siden var Mogens en del af den gruppe, som arbejdede hårdt for, at det skulle lykkes. Det var derfor en meget stor glæde for mig, at Mogens blev min næstformand og senere overtog formandsposten efter mig. Mogens var igennem en del år en fantastisk formand indtil sygdom ramte ham. Trods dette svigtede han aldrig – når “tjenesten” kaldte på ham. Det har været en ære og privilegie at lære Mogens at kende. Hvil i fred kære regimentskammerat.

John Lindgren Formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Kære alle, det er med sorg at jeg som formand for Sjællandske Livregiments soldaterforening må meddele at vores mangeårig bestyrelsesmedlem Mogens Pagh er afgået til Ryes Brigade Mogens sov ind i går. Jeg husker Mogens som en rigtig hyggelig mand og altid glad med et godt smil på læberne. Mogens har været bestyrelsesmedlem i mange år samt dirigent til vores generalforsamlinger. Mogens vil blive savnet.

* 3.1.1947 † 12.2.2023

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

Ære være Mogens Paghs minde

Knud Egon Pedersen

Foreningens medlem 631 983 Knud Egon Pedersen, Benløse, er i en alder af 78 år, og efter kort tids sygdom, 4.3.2023 stille sovet ind. Knud blev indkaldt til SRKKMP/II/Sjællandske Livregiment på den gamle Slagelse Kaserne den 4. maj 1964. Kompagniet, som ca. 4 uger efter indkaldelsen afgav det meste af den værnepligtige styrke i 3 uger til roelugning på de vestsjællandske bøndergårde. Knud blev senest medlem af soldaterforeningen 2009.

Foreningens bestyrelse sender i den for familien så svære tid et

Æret være Knud Egon Pedersens minde.

Sankelmark 2023

Flensborg den 6.2.2023, efter 2. års Coronafravær var Sjællandske Livregiments Soldaterforening tilbage i Flensborg for at deltage i 1864 mindemarchen Sankelmark, på turen deltog Michael Rosenbæk og Johnny Petersen, samt en gammel kending fra SJLR Leif Larsen, men dagen startede på Sønderborg Kaserne, hvor Leif Larsen var klar med morgenmad, et dejligt gensyn med kasernen, som kommunen har købt en del af. Kl. 09.30 var vi klar til at gå mindemarchen sammen med 400 andre der var mødt frem. Vi gik fra Flensborg til Parkplatz Sankelmarker See, undervejs blev der lagt kranse ved de 3. mindesmærker

Kilde/Sjællandske Livregiments Soldaterforening/Das Stammkomitee von 1864 e. V.

Jubilarstævne 2022

Jubilarstævne 27 august på Antvorskov Kaserne

Hej alle, tak for en igen hyggelig dag, jeg vil her prøve at lave en lille ”dagbog” fra jubilarstævnet.

Så kom dagen vi har ventet på et helt år. Det traditionsbundne Jubilarstævne og Åbent hus. Dagen hvor mange møder op for at hilse og holde forbindelse.

Bestyrelsen mødte kl. 07:00 for at fordele opgaverne på dagen. Palle tog sig af baren, sammen med Vivi, Johnny tog foto, Valde var vores billede udad til, og skulle holde styr på alle fanerne Jørgen Blinaa var fanebærer for foreningen, og Anette tog sig af indskrivning af jubilarer og deltagere til frokosten.

Vi fik hurtigt oprettet KSN i den Nordlige ende af centerbygningen, i ly af regnen, hvor Anette fik styr på dem der havde tilmeldt sig, samt dem fra Gardehusarforeningerne, der lige havde brug for hjælp til at få sat tøjet rigtigt. Palle fik hurtigt oprettet et fremskudt FS-PKT, med medaljer, kaffe og en lille skarp, til dem der måtte have behov for dette.

Valde fik endelig styr på dem der skulle gå med faner, og det var nu tid til at deltage i paraden. Alt forløb efter planen.

Så var der lidt tid til at udforske kasernen, for dem der måtte have behov for dette, samt små sludre med de øvrige deltagere, både dem fra SJLR og GHR.

Der var god stemning i stuen, hvor bla. SJLR-årgang 1982 var mødt talstærkt op.

Det var nu tid til den årlige jubilar frokost, hvor vi denne gang var i Parolesalen, og fik serveret en sildemad med karrysalat og boeuf bourgognen, dertil en snaps og en øl, med efterfølgende kaffe.

Trods Præsidenten for gardehusarforeningens henstilling om ikke at holde tale, fik RC Jørn Christensen lov at holde en tale. Han nævnte hans spæde start på karrieren ved SJLR, og takkede begge foreninger for deres arbejde for at fastholde de gamle traditioner.

Så var det tid til at bryde op og komme hjem ad efter en rigtig god dag, med både nye men også gamle bekendtskaber.

Stort tillykke til alle Jubilarerne

Anette

Næstformand

Kilde/SJLR/GHR

Flagdag 2022

Flagdag for Danmarks udsendte – Vikingeborgen Trelleborg 5. september 2022.

For andet år i træk afholdte Slagelse Kommune Flagdags-arrangement på Vikingeborgen Trelleborg, hvor veteraner og deres familier deltog. Her var taler af museumschef Anne-Christine Frank Larsen, Slagelse Kommunes borgmester Knud Vincents, samt chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jørn Christensen, fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog Jørgen Blinaa med fanen og Brian Hvid, samt Johnny Petersen.

Kilde/SJLR/GHR/Slagelse kommune.

Mogens Thormod Pedersen

Vi mindes. Medlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening Thormod Pedersen blev i dag fredag den 16. december fra Sct. Mikkels Kapel i Slagelse sendt på sin sidste rejse. Thormod sov stille ind lørdag den 10. december 2022, efter længere tids sygdom. over 100 personer var mødt frem for at følge Thormod på sin sidste rejse, Fanevagt var De Danske Forsvarsbrødre Slagelse, Thormod Pedersen var tjenestegørende i 4PVKMP i halvfjerdserne, fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening skal lyde en stor tak fordi vi måtte følge Thormod på hans sidste rejse, ære være Mogens Thormod Pedersens minde.

*28.01.1950 †10.12.2022

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

ÆRE VÆRE MOGENS THORMOD PEDERSENS MINDE