Kategoriarkiv: Ryes Brigade

Preben Nielsen

Vores medlem * 14.07.1946 † 29.08.2023 Preben Nielsen er stille sovet ind den 29. august 2023. Preben Nielsen blev indkaldt som soldat i 1967.

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

Ære være Preben Nielsens minde

Ejvind Jørgensen

Medlem 6888 Ejvind Jørgensen er efter længere tids hård sygdom afgået ved døden. Ejvind blev indkaldt i 1965 og blev medlem af foreningen i 1997. Ejvind var i mange år ansat ved smørehallen på Antvorskov Kaserne, han modtog sidste år foreningens 25 års medlems tegn. TAPPER OG TRO

* 2.9.1946 † 8.5.2023

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

Ære være Ejvind Jørgensens minde

Mogens Pagh

Kalle Nilausen

I forbindelse med Veteranforening Nordvestsjællands oprettelse for snart 10 år siden var Mogens en del af den gruppe, som arbejdede hårdt for, at det skulle lykkes. Det var derfor en meget stor glæde for mig, at Mogens blev min næstformand og senere overtog formandsposten efter mig. Mogens var igennem en del år en fantastisk formand indtil sygdom ramte ham. Trods dette svigtede han aldrig – når “tjenesten” kaldte på ham. Det har været en ære og privilegie at lære Mogens at kende. Hvil i fred kære regimentskammerat.

John Lindgren Formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Kære alle, det er med sorg at jeg som formand for Sjællandske Livregiments soldaterforening må meddele at vores mangeårig bestyrelsesmedlem Mogens Pagh er afgået til Ryes Brigade Mogens sov ind i går. Jeg husker Mogens som en rigtig hyggelig mand og altid glad med et godt smil på læberne. Mogens har været bestyrelsesmedlem i mange år samt dirigent til vores generalforsamlinger. Mogens vil blive savnet.

* 3.1.1947 † 12.2.2023

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

Ære være Mogens Paghs minde

Knud Egon Pedersen

Foreningens medlem 631 983 Knud Egon Pedersen, Benløse, er i en alder af 78 år, og efter kort tids sygdom, 4.3.2023 stille sovet ind. Knud blev indkaldt til SRKKMP/II/Sjællandske Livregiment på den gamle Slagelse Kaserne den 4. maj 1964. Kompagniet, som ca. 4 uger efter indkaldelsen afgav det meste af den værnepligtige styrke i 3 uger til roelugning på de vestsjællandske bøndergårde. Knud blev senest medlem af soldaterforeningen 2009.

Foreningens bestyrelse sender i den for familien så svære tid et

Æret være Knud Egon Pedersens minde.

Mogens Thormod Pedersen

Vi mindes. Medlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening Thormod Pedersen blev i dag fredag den 16. december fra Sct. Mikkels Kapel i Slagelse sendt på sin sidste rejse. Thormod sov stille ind lørdag den 10. december 2022, efter længere tids sygdom. over 100 personer var mødt frem for at følge Thormod på sin sidste rejse, Fanevagt var De Danske Forsvarsbrødre Slagelse, Thormod Pedersen var tjenestegørende i 4PVKMP i halvfjerdserne, fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening skal lyde en stor tak fordi vi måtte følge Thormod på hans sidste rejse, ære være Mogens Thormod Pedersens minde.

*28.01.1950 †10.12.2022

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

ÆRE VÆRE MOGENS THORMOD PEDERSENS MINDE

Jørgen Jørgensen

DØDSFALD 21. NOVEMBER 2022

En af foreningens garvede æresmedlemmer Jørgen Jørgensen fra Munke Bjergby, er stille sovet ind den 21. november 2022. Jørgen blev bisat fra Munke Bjergby Kirke den 1. december 2022. Jørgen blev født 28. december 1932, og ville snart kunne have fejret sin 90-års fødselsdag. Han blev indkaldt til SJLR i 1951, og blev medlem af soldaterforeningen i 1963, for omkring 10 år siden blev han æresmedlem i foreningen.

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

ÆRE VÆRE JØRGENS MINDE

PER HJORTSØE

Af Hans-Erik Bonde

Per Hjortsøe er 23. oktober 2021 og i en alder af 68 år ”fratrådt” tjenesten efter kortere tids sygdom.
Per blev indkaldt i 1972 til Roskilde Kaserne og senere overført til Ringsted Kaserne.
Som marchleder og administrationsofficer i den danske Nijmegen march delegation havde jeg den glæde at have Per Hjortsøe som en ærekær og stabil kører på min jeep.

Billede fra Nato øvelse på Sjælland (udlånt af Tove Hoffmann-Madsen)

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Per Hjortsøes minde.

HANS PETER KNUDSEN

Af Hans-Erik Bonde

631 836 HANS PETER KNUDSEN

Hans Peter Knudsen er 7. oktober 2021 i en alder af 76 år ”fratrådt” tjenesten efter længere tids svær sygdom, bisættelsen er foregået i stilhed.

836 blev indkaldt januar 1964 til Slagelse Kaserne og som soldaterkammerat og skolekammerat har vi haft mange fælles oplevelser.

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Hans Peter Knudsens minde.

Rasmus Peter Wetterstrøm

Medlem Kaptajn Rasmus Peter Wetterstrøm * 6. juli 1945 † 16. maj 2021 er efter et hjertestop den 16.05.2021 afgået ved døden.

Tjenesteforløb.
1963 Sjællandske Ingeniørregiment som konstabelelev, 30 april 1964 udnævnt til konstabel
April 1965 udnævnt til Overkonstabel, april 1966 udnævnt til korporal
September 1966 optaget på Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskole
August 1973 start Hærens Officersskole, september 1979 udnævnt til Løjtnant
April 1988 udnævnt til Kaptajn.

Tjeneste som officer er forrettet på under afdelingsniveau som delingsfører og signalofficer.
Kommandoofficer, samt næstkommanderende afsluttende med en Chefperiode ved Stabsunderafdeling.
På afdelingsniveau som transportofficer, og på Stabs- og Regiments niveau som sagsbehandler logistik
ved Østre Landsdels Kommando og materielofficer ved Regimentet.
Efter konstateret muskelsygdom, Limb-girdle muskel dystrofi (muskelsvind i hovedmuskler) blev
han ansat på socialt kapitel, og var tjenestegørende ved Logistiksektionen.

Trods hans handicap var Rasmus meget omkring, dette takket være hans bil med indbygget lift til
hans el kørestol, Rasmus efterleves af 2 børn.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Rasmus Peter Wetterstrøms minde

Niels Olsen

Medlem Niels Olsen * 25-6-1943 † 22-12-2019 er efter lang tids sygdom afgået ved døden, han blev i dag fra Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård sendt på sin sidste rejse, Niels Olsen var fra 2010 til 2014 bestyrelsessuppleant i Sjællandske Livregiments Soldaterforening, over 50 personer var mødt op for at sige et sidste farvel til Niels, fra foreningen deltog 4 personer, som fanekommando Johnny Petersen og Finn Ib Jensen, samt Palle Piil Jensen og Finn Andersen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Niels Olsens minde