Kategoriarkiv: Ryes Brigade

PER HJORTSØE

Af Hans-Erik Bonde

Per Hjortsøe er 23. oktober 2021 og i en alder af 68 år ”fratrådt” tjenesten efter kortere tids sygdom.
Per blev indkaldt i 1972 til Roskilde Kaserne og senere overført til Ringsted Kaserne.
Som marchleder og administrationsofficer i den danske Nijmegen march delegation havde jeg den glæde at have Per Hjortsøe som en ærekær og stabil kører på min jeep.

Billede fra Nato øvelse på Sjælland (udlånt af Tove Hoffmann-Madsen)

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Per Hjortsøes minde.

HANS PETER KNUDSEN

Af Hans-Erik Bonde

631 836 HANS PETER KNUDSEN

Hans Peter Knudsen er 7. oktober 2021 i en alder af 76 år ”fratrådt” tjenesten efter længere tids svær sygdom, bisættelsen er foregået i stilhed.

836 blev indkaldt januar 1964 til Slagelse Kaserne og som soldaterkammerat og skolekammerat har vi haft mange fælles oplevelser.

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Hans Peter Knudsens minde.

Rasmus Peter Wetterstrøm

Medlem Kaptajn Rasmus Peter Wetterstrøm * 6. juli 1945 † 16. maj 2021 er efter et hjertestop den 16.05.2021 afgået ved døden.

Tjenesteforløb.
1963 Sjællandske Ingeniørregiment som konstabelelev, 30 april 1964 udnævnt til konstabel
April 1965 udnævnt til Overkonstabel, april 1966 udnævnt til korporal
September 1966 optaget på Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskole
August 1973 start Hærens Officersskole, september 1979 udnævnt til Løjtnant
April 1988 udnævnt til Kaptajn.

Tjeneste som officer er forrettet på under afdelingsniveau som delingsfører og signalofficer.
Kommandoofficer, samt næstkommanderende afsluttende med en Chefperiode ved Stabsunderafdeling.
På afdelingsniveau som transportofficer, og på Stabs- og Regiments niveau som sagsbehandler logistik
ved Østre Landsdels Kommando og materielofficer ved Regimentet.
Efter konstateret muskelsygdom, Limb-girdle muskel dystrofi (muskelsvind i hovedmuskler) blev
han ansat på socialt kapitel, og var tjenestegørende ved Logistiksektionen.

Trods hans handicap var Rasmus meget omkring, dette takket være hans bil med indbygget lift til
hans el kørestol, Rasmus efterleves af 2 børn.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Rasmus Peter Wetterstrøms minde

Niels Olsen

Medlem Niels Olsen * 25-6-1943 † 22-12-2019 er efter lang tids sygdom afgået ved døden, han blev i dag fra Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård sendt på sin sidste rejse, Niels Olsen var fra 2010 til 2014 bestyrelsessuppleant i Sjællandske Livregiments Soldaterforening, over 50 personer var mødt op for at sige et sidste farvel til Niels, fra foreningen deltog 4 personer, som fanekommando Johnny Petersen og Finn Ib Jensen, samt Palle Piil Jensen og Finn Andersen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Niels Olsens minde

Erik Thomsen

214 755 Æresmedlem Erik Thomsen, Storkens Kvarter 2620 Albertslund, indkaldt 1954 er den 26-7-2019 efter længere tids sygdom, og i en alder af 83 år, afgået ved døden, han har haft forskellige bestyrelses og tillidsposter i foreningen, hvor han blev medlem i 1956, Erik var meget optaget af samværet i soldaterforeningen, hvor han deltog aktivt i bestyrelsesarbejdet, både i soldaterforeningen samt skyttelauget. I forbindelse med skyttlauget mødte han trofast op hver mandag i “hulen”, hvor der efter skydningen var kammeratligt samvær med kortspil og rafling, samt dart. Kortspil var en af hans favoritter. hvor han var fast mand på “pokerholdet”

Dette bevirkede også at han har modtaget både fortjentstegn samt blev udnævnt til æresmedlem den 25.11.2013 af soldaterforeningen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Erik Thomsens minde

Ole Henrik Hansen

782 568 Ole Henrik Hansen er stille sovet ind 25. maj 2019 efter kort tids sygdom. Ole blev indkaldt i 1968 og var i en del år tjenstgørende ved I/SJLR ligesom han var udsendt til Cypern på hold 26.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Ole Henrik Hansens minde

Carl Lock

Carl Lock er 10. november 2018 i en alder af 78 år ”fratrådt” tjenesten efter kort tids sygdom.
Carl Lock havde i perioden 1977 til 2010 været sognepræst i Gerlev-Lundforlund sogn.
Han blev indsat som feltpræst ved Sjællandske Livregiment 1978 til 2000 og var i det militære miljø meget afholdt.
Carl Lock er oprindelig uddannet bilmekaniker, og har i sin præstegerning haft stor glæde af at kunne tale to “sprog”, både det akademisk-teologiske og det mere dagligdags fra værkstedsgulvet. Denne evne har han brugt ved administrative såvel som personalepolitiske opgaver. Han har dermed især bestræbt sig på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.
Han modtog foreningens 25 års medlemstegn på generalforsamlingen 2018.


Foreningen sender den dybeste medfølelse i den for
familien så svære tid et

ÆRET VÆRE CARL LOCK´S MINDE

KNUD JOHN WRIEDT

541 244 Knud John Wriedt er i en alder af 75 år og efter længere tids sygdom ”fratrådt tjenesten” 28. februar 2018.

John blev indkaldt i 1962, og hans fulde navn er Knud John Wriedt, men anvendte kun John Wriedt.

Ved foreningens 96 års stiftelsesdag den 25. november 2013 blev John Wriedt som æresmedlem tildelt

50 års medlemstegnet, som blev overbragt ved et besøg i hans hjem på Amager den 25. marts 2014.

Han sov ind efter længere tids sygdom (iltapparat pga. KOL samt melstøv fra hans abejde som bager)

John var meget glad for besøg af familie og venner i sit hjem på Amager.

John Wriedt SJLR

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Knud John Wriedts minde

 

MINDEORD OVER JENS PEDER NIELSEN

661 570 Jens Peder Nielsen, er i en alder af 74 år og efter længere tids sygdom ”fratrådt tjenesten” 21. december 2017.
Jens Peder blev indkaldt i 1965 til Hærens Tekniske Korps i Varde og blev efterfølgende uddannet til EMEK på Bådsmandsstrædes Kaserne (nuværende Christiania). Uddannelsen var rettet mod panserværnsraketsystemet Cobra. Et område, som Jens Peder med stor omhu gennemførte eftersyn på.

Han var meget respekteret for sit arbejde og på de ”voksne” år, blev han anvendt som dirigent ved flere af foreningens generalforsamlinger på Antvorskov Kaserne.

Jens Peder satte stor pris på at være godt forberedt og blev således respekteret i sit job.

Ved foreningens generalforsamling i 2013, blev han tildelt medaljen for 40 års medlemskab.

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i den for familien så svære tid et

Æret være Jens Peder Nielsens minde.

TAPPER OG TRO

 

MINDEORD OVER SVEND PETER RANDLØV

Af major Ib P. Jensen

En sand kriger har meldt fra.

Kaptajn Svend Peter Randløv er stille sovet ind, tidligt om morgenen den 22. oktober, på Slagelse Sygehus efter længere tids tiltagende sygdom.
Svend Peter Randløv blev 87 år.
Svend Peter, som han blev kaldt blandt venner og kolleger, blev indkaldt til Hæren i maj 1950, og hans forløb i tjenesten kan stort set sammenlignes med de fleste andre, som har været tjenstgørende i samme tidsperiode.
Svend Peter nåede at forrette tjeneste ved den danske styrke i Itzehoe, og han gjorde tjeneste i bl.a. Gaza og på Cypern.
Svend Peters fik en enorm indflydelse på uddannelsen af samtlige enheder ved Sjællandske Livregiment, da han i starten af -80érne blev leder af Instruktørpuljen ved Sjællandske Livregiment. Et job som han påtog sig – og løste til perfektion. Svend Peter blev en mentor for de ansatte i Instruktørpuljen, og ”drengene” som han kaldte sine nærmeste medarbejdere elskede ham og bar ham på hænder og fødder gennem årene, indtil han gik på pension i 1990.
Alt hvad Svend Peters arbejdede med bar præg af energi, samvittighed og systematik. Således blev Instruktørpuljen et forbillede for lignende konstruktioner ved andre regimenter i Danmark.
Svend Peter havde en stor passion for historie, hvor krigshistorien havde hans særlige opmærksomhed. Han nåede i en alder af 80 år at deltage i en rejse til Normandiet, hvor han ved selvsyn fik ”samlet op” på den store mængde af viden, som han har tilegnet sig gennem den store mængde lekture, som han til det sidste havde indenfor rækkevidde.
Svend Peter Randløv vil blive husket som en troværdig og samvittighedsfuld officer. Han var en kær kollega og en god ven gennem mere end 40 år.
Svend Peter er savnet af sin nærmeste familie, som begrænser sig til et tæt forhold til sønnen Peter, dennes hustru Heide samt hans barnebarn Karina.

Som afslutning vil jeg benytte et citat fra min kære ven:

Kære familie, kære venner.
Det var så det.
Nu og da ganske festligt, og aldrig kedeligt.
De af jer som skal opad –
PÅ GENSYN

Svend Peter

 

DANCON IX 19682003

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Svend Peter Randløvs minde.