Kategoriarkiv: Ryes Brigade

Mogens Thormod Pedersen

Vi mindes. Medlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening Thormod Pedersen blev i dag fredag den 16. december fra Sct. Mikkels Kapel i Slagelse sendt på sin sidste rejse. Thormod sov stille ind lørdag den 10. december 2022, efter længere tids sygdom. over 100 personer var mødt frem for at følge Thormod på sin sidste rejse, Fanevagt var De Danske Forsvarsbrødre Slagelse, Thormod Pedersen var tjenestegørende i 4PVKMP i halvfjerdserne, fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening skal lyde en stor tak fordi vi måtte følge Thormod på hans sidste rejse, ære være Mogens Thormod Pedersens minde.

*28.01.1950 †10.12.2022

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

ÆRE VÆRE MOGENS THORMOD PEDERSENS MINDE

Jørgen Jørgensen

DØDSFALD 21. NOVEMBER 2022

En af foreningens garvede æresmedlemmer Jørgen Jørgensen fra Munke Bjergby, er stille sovet ind den 21. november 2022. Jørgen blev bisat fra Munke Bjergby Kirke den 1. december 2022. Jørgen blev født 28. december 1932, og ville snart kunne have fejret sin 90-års fødselsdag. Han blev indkaldt til SJLR i 1951, og blev medlem af soldaterforeningen i 1963, for omkring 10 år siden blev han æresmedlem i foreningen.

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

ÆRE VÆRE JØRGENS MINDE

PER HJORTSØE

Af Hans-Erik Bonde

Per Hjortsøe er 23. oktober 2021 og i en alder af 68 år ”fratrådt” tjenesten efter kortere tids sygdom.
Per blev indkaldt i 1972 til Roskilde Kaserne og senere overført til Ringsted Kaserne.
Som marchleder og administrationsofficer i den danske Nijmegen march delegation havde jeg den glæde at have Per Hjortsøe som en ærekær og stabil kører på min jeep.

Billede fra Nato øvelse på Sjælland (udlånt af Tove Hoffmann-Madsen)

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Per Hjortsøes minde.

HANS PETER KNUDSEN

Af Hans-Erik Bonde

631 836 HANS PETER KNUDSEN

Hans Peter Knudsen er 7. oktober 2021 i en alder af 76 år ”fratrådt” tjenesten efter længere tids svær sygdom, bisættelsen er foregået i stilhed.

836 blev indkaldt januar 1964 til Slagelse Kaserne og som soldaterkammerat og skolekammerat har vi haft mange fælles oplevelser.

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Hans Peter Knudsens minde.

Rasmus Peter Wetterstrøm

Medlem Kaptajn Rasmus Peter Wetterstrøm * 6. juli 1945 † 16. maj 2021 er efter et hjertestop den 16.05.2021 afgået ved døden.

Tjenesteforløb.
1963 Sjællandske Ingeniørregiment som konstabelelev, 30 april 1964 udnævnt til konstabel
April 1965 udnævnt til Overkonstabel, april 1966 udnævnt til korporal
September 1966 optaget på Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskole
August 1973 start Hærens Officersskole, september 1979 udnævnt til Løjtnant
April 1988 udnævnt til Kaptajn.

Tjeneste som officer er forrettet på under afdelingsniveau som delingsfører og signalofficer.
Kommandoofficer, samt næstkommanderende afsluttende med en Chefperiode ved Stabsunderafdeling.
På afdelingsniveau som transportofficer, og på Stabs- og Regiments niveau som sagsbehandler logistik
ved Østre Landsdels Kommando og materielofficer ved Regimentet.
Efter konstateret muskelsygdom, Limb-girdle muskel dystrofi (muskelsvind i hovedmuskler) blev
han ansat på socialt kapitel, og var tjenestegørende ved Logistiksektionen.

Trods hans handicap var Rasmus meget omkring, dette takket være hans bil med indbygget lift til
hans el kørestol, Rasmus efterleves af 2 børn.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Rasmus Peter Wetterstrøms minde

Niels Olsen

Medlem Niels Olsen * 25-6-1943 † 22-12-2019 er efter lang tids sygdom afgået ved døden, han blev i dag fra Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård sendt på sin sidste rejse, Niels Olsen var fra 2010 til 2014 bestyrelsessuppleant i Sjællandske Livregiments Soldaterforening, over 50 personer var mødt op for at sige et sidste farvel til Niels, fra foreningen deltog 4 personer, som fanekommando Johnny Petersen og Finn Ib Jensen, samt Palle Piil Jensen og Finn Andersen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Niels Olsens minde

Erik Thomsen

214 755 Æresmedlem Erik Thomsen, Storkens Kvarter 2620 Albertslund, indkaldt 1954 er den 26-7-2019 efter længere tids sygdom, og i en alder af 83 år, afgået ved døden, han har haft forskellige bestyrelses og tillidsposter i foreningen, hvor han blev medlem i 1956, Erik var meget optaget af samværet i soldaterforeningen, hvor han deltog aktivt i bestyrelsesarbejdet, både i soldaterforeningen samt skyttelauget. I forbindelse med skyttlauget mødte han trofast op hver mandag i “hulen”, hvor der efter skydningen var kammeratligt samvær med kortspil og rafling, samt dart. Kortspil var en af hans favoritter. hvor han var fast mand på “pokerholdet”

Dette bevirkede også at han har modtaget både fortjentstegn samt blev udnævnt til æresmedlem den 25.11.2013 af soldaterforeningen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Erik Thomsens minde

Ole Henrik Hansen

782 568 Ole Henrik Hansen er stille sovet ind 25. maj 2019 efter kort tids sygdom. Ole blev indkaldt i 1968 og var i en del år tjenstgørende ved I/SJLR ligesom han var udsendt til Cypern på hold 26.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Ole Henrik Hansens minde

Carl Lock

Carl Lock er 10. november 2018 i en alder af 78 år ”fratrådt” tjenesten efter kort tids sygdom.
Carl Lock havde i perioden 1977 til 2010 været sognepræst i Gerlev-Lundforlund sogn.
Han blev indsat som feltpræst ved Sjællandske Livregiment 1978 til 2000 og var i det militære miljø meget afholdt.
Carl Lock er oprindelig uddannet bilmekaniker, og har i sin præstegerning haft stor glæde af at kunne tale to “sprog”, både det akademisk-teologiske og det mere dagligdags fra værkstedsgulvet. Denne evne har han brugt ved administrative såvel som personalepolitiske opgaver. Han har dermed især bestræbt sig på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.
Han modtog foreningens 25 års medlemstegn på generalforsamlingen 2018.


Foreningen sender den dybeste medfølelse i den for
familien så svære tid et

ÆRET VÆRE CARL LOCK´S MINDE

KNUD JOHN WRIEDT

541 244 Knud John Wriedt er i en alder af 75 år og efter længere tids sygdom ”fratrådt tjenesten” 28. februar 2018.

John blev indkaldt i 1962, og hans fulde navn er Knud John Wriedt, men anvendte kun John Wriedt.

Ved foreningens 96 års stiftelsesdag den 25. november 2013 blev John Wriedt som æresmedlem tildelt

50 års medlemstegnet, som blev overbragt ved et besøg i hans hjem på Amager den 25. marts 2014.

Han sov ind efter længere tids sygdom (iltapparat pga. KOL samt melstøv fra hans abejde som bager)

John var meget glad for besøg af familie og venner i sit hjem på Amager.

John Wriedt SJLR

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Knud John Wriedts minde