Erik Thomsen

214 755 Æresmedlem Erik Thomsen, Storkens Kvarter 2620 Albertslund, indkaldt 1954 er den 26-7-2019 efter længere tids sygdom, og i en alder af 83 år, afgået ved døden, han har haft forskellige bestyrelses og tillidsposter i foreningen, hvor han blev medlem i 1956, Erik var meget optaget af samværet i soldaterforeningen, hvor han deltog aktivt i bestyrelsesarbejdet, både i soldaterforeningen samt skyttelauget. I forbindelse med skyttlauget mødte han trofast op hver mandag i “hulen”, hvor der efter skydningen var kammeratligt samvær med kortspil og rafling, samt dart. Kortspil var en af hans favoritter. hvor han var fast mand på “pokerholdet”

Dette bevirkede også at han har modtaget både fortjentstegn samt blev udnævnt til æresmedlem den 25.11.2013 af soldaterforeningen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Erik Thomsens minde

Total Page Visits: 2233 - Today Page Visits: 1