Oberstløjtnant Svend Carsten Volden

Oberstløjtnant Svend Carsten Volden ”fratrådte” tjenesten 12. januar 2017 i en alder af  77 år efter kortere tids sygdom.

Svend Carsten Volden blev indkaldt i 1959 og kommer oprindeligt fra Slesvigske Fodregiment i 70´erne.

Tjenesten på Sjælland kom bl.a. til at omfatte geled-og stabstjeneste, herunder eskadronchef og bataljonschef. Endvidere forrettede han i 4 år tjeneste som chef for ESEK ved Østre Landsdelskommando i Ringsted og fra 1990 som chef for Hærens Specialskole.
Svend Carsten Volden har været ansat som (HMA) ved Hærens Militærhistoriske Arbejde, som bl.a. andet har  udmøntet sig i udgivelserne af ”Hærens Mærkedage” og ”Danske Hærordninger efter 2. Verdenskrig”, der udkom i 2007.

Ved foreningens generalforsamling i 2004 modtog han foreningens 25 års tegn for samme antal år som medlem.

Foreningen udtrykker i den for familien så svære tid, et

Æret være Svend Carsten Voldens minde.

Total Page Visits: 5644 - Today Page Visits: 1