Knud Jørgensen

MINDEORD

Foreningen har modtaget det triste budskab om, at 305 186 Knud Jørgensen fra RKSR/II 4. REG 1 KMP, hold august 1956 på Roskilde Kaserne, er fratrådt tjenesten 28. mart 2015 efter længere tids sygdom.

Det meste af soldatertiden blev tilbragt på Roskilde Kaserne, kun afbrudt af vagter på Slagelse Kaserne og Kastellet.

Knud skulle kort efter indkaldelsen have fortalt familien, at man den første dag fik gule ærter. En broder til Knud frygtede, at han også skulle få gule ærter ved sin indkaldelse.

Knud var i en lang årrække formand for foreningens Roskilde-afdeling og medvirkede ved forskellige sociale arrangementer. Her blev også plads til deltagelse i de store jubilarstævner i Slagelse, hvor Knud altid faldt i snak med de ”gamle” kammerater.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Et æret være 305 186 Knud Jørgensens minde

Total Page Visits: 1482 - Today Page Visits: 1