Ryes brigade

MINDEORD

Flemming Bos Jensen

Et af foreningens medlemmer siden 1987, Flemming Bos Jensen, er

efter længere tids sygdom, fratrådt tjenesten 4. august 2017 i en alder af 74 år.

Flemming Bos Jensen blev indkaldt til Bornholms Værn i 1962 og kom efterfølgende

til Sjællandske Livregiment.

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne for familien så svære tid et

Æret være Flemmings minde. 

-**-

 

MINDEORD

 

Ridder af Dannebrog

 

Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen

 

har den 12. januar 2014 fratrådt ”tjenesten”

efter længere tids sygdom i en alder af 69 år.

 

Per blev indkaldt til Bornholms Værn – Marineinfanteriet –

og kom efter afsluttet uddannelse til Sjællandske Livregiment.

 

Her vil han blive husket for sin altid store omsorg for

underlagt personel – civilt og militært.

 

Per havde et lunt sind og et smil, som kunne påvirke

positivt til at komme gennem triste perioder.

 

Et af hans udtryk i de sidste hårde stunder var

 

Det bliver nok bedre.

 

Foreningen, med mange soldaterkammerater, sender de dybeste

medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid og udtrykker

 

Æret være Per Rohde Nielsens minde.

 

-**-

 

 

MINDEORD

Kaptajn Kurt Peter Viktor Nielsen (KPV) er 19. december 2013 ”fratrådt” tjenesten i en alder af 67 år.

 

KPV blev indkaldt til Bornholms Værn og forsat til Sjællandske Livregiment efter officersskolen.

 

KPV har i sin militære karriere forrettet tjeneste ved en stor del af regimentets enheder og her vil han blive husket for sit altid smilende væsen og hurtige replikker.

 

I værnepligtsstyrken var KPV den, som stod for undervisningen i primitiv madlavning, da han i fritiden begik sig inden for restaurationsbranchen.

 

Hvem husker ikke demonstrationen af, hvordan man slagtede og flåede en høne.

 

Han tog såmænd en høne og et stykke sprængsnor, gik om bag bevoksningen, da sikkerhedsafstanden skulle overholdes. Snart hørte man et stort bragt og kort tid efter kom KPV frem med en ”glatpillet” høne, klar til madlavning. Historien skal sluttes med, at den levende høne stadig levede i bedste velgående, da den glatpillede høne var forberedt hjemme fra.

 

Mange i foreningen kender og har kendt KPV både i og uden for forsvaret og sender de dybeste medfølelser til de efterladte og udtrykker et

 

Æret være KPV´s minde.

 

 

-**-

 

MINDEORD

186 863 Kaptajn Leif Olav Rudy Rasmussen, nu Hattig, er ”fratrådt” tjenesten 22. december 2013.

 

Hattig, har været formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Slagelseafdeling i perioden 1985 – 1991, hvor han blev afløst af foreningens nuværende formand Helmer Christensen.

 

Hattig blev udnævnt til foreningens æresmedlem i 2005 og tildelt foreningens 25 års tegn samme år.

 

Hattig besad en bred humoristisk sans og blev for den del bl.a. kendt som forfatteren til mange humoristiske indlæg i foreningens blad Musketten.

 

Blandt den noget ældre del af medlemsskaren og ældre soldater, vil man nikke genkendende til hans uddannelse af morterenheder i 60 mm, 81 mm og 120 mm ved regimentet.

 

På hans gamle dage, blev deltagelsen i jubilarstævner begrænset selvom en stor del af de gamle soldater gerne vil have mødt Hattig for genopfriskning af oplevelser fra datiden. Lysten var ikke helt tilstede mere.

 

Foreningen med dens medlemmer bringer den dybeste medfølelse til de efterladte i den for dem så svære tid og udbringer et

 

Æret være Leif Olav Rudy Hattig´s minde.

 

 

 

-**-

 

MINDEORD

 

142 634 major Ivar Kragh

 

er i en alder af 80 år og efter kort tids sygdom,

 

stille sovet ind med sin

 

nærmeste familie omkring sig

 

den 14. november 2013.

 

Majoren var meget taknemmelig for livet

 

og frygtede ikke at skulle væk herfra.

 

Han bevarede sin optimisme lige til det sidste og

 

mange vil huske Ivar Kragh for sit lune sind.

 

 

Bestyrelsen og soldaterkammerater sender de

 

dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem

 

så svære tid.

 

ÆRET VÆRE IVAR KRAGHS MINDE

 

 

-**-

 

 

MINDEORD

 

 

631 944 Hans Freimot Andersen

 

Jadevang 6, Nøvling, 9260 Gistrup

 

er efter nogen tids svær sygdom, ”fratrådt” tjenesten 16. august 2013 i en alder af 68 år.

 

631 944 blev indkaldt til SRKKMP/II/SJLR 4. maj 1964 og kunne således have fejret 50 års soldaterjubilæum samme år, som regimentet kan fejre sin 400 års dag.

 

Bestyrelsen og soldaterkammerater sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid.

 

ÆRET VÆRE HANS FREIMOT ANDERSENS MINDE.

 

-**-

 

MINDEORD

Et af vore æresmedlemmer og tidligere præsident, 959 Kaj Løgager (Henriksen) har efter længere tids sygdom fratrådt tjenesten mandag, den 11. februar 2013 i en alder af 78 år.

Kaj Løgager blev indkaldt til 4 Regiments Rekrutskole 1955, Hold IV på Roskilde Kaserne.

Kaj Løgager fungerede 1996-1998 som formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regiment, hvorefter han i 1998 blev valgt til præsident for Sjællandske Livregiments Soldaterforening. Her blev han i 2004 afløst af Helmer Christensen.

Kaj Løgager modtog følgende hæderbevisninger:

-Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Fortjensttegn i 1987.

-Danske Soldaterforeningers Landsraads Fortjensttegn i sølv i 1993.

-Sjællandske Livregiments Soldaterforenings tegn for 50 års uafbrudt medlemskab i 2009 og

blev udnævnt til æresmedlem i foreningen i 2005.

Kaj Løgager har i sit otium ofte leveret artikler til soldaterforeningens afsnit i bladene ved Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet, ligesom han har været en god vejleder omkring det foreningsmæssige stof.

Det er også blevet til medvirken i udgivelse af bogen

Frivillig leder.

Ledelse i Danske Soldaterforeninger.

Hæren Bag Hæren.

ved Handelshøjskolens forlag i 2010.

I forbindelse med sammenkomster i soldaterforeningen, Danske Soldaterforeningers Landsraad og på nordisk plan, har Kaj medvirket til en god og festlig stemning.

Foreningen med soldaterkammerater bringer de dybeste medfølelser til Lis Løgager og den efterladte familie og udtrykker samlet et

ÆRET VÆRE KAJ LØGAGERS MINDE.

Se foto nederst på denne side.

–*–

 

Dødsfald

 

Et af vore medlemmer, 390 378 MaxJeppesen er i en alder af 73 år pludselig fratrådt “tjenesten” 29. november 2012.

 

Max blev indkaldt i 1961 og vil blandt mange blive husket som korporal Jeppesen eller Max ved munderingsdepotet bag de røde barakker på Slagelse Kaserne.

 

Her var han under kommando af materielforvalter Harry Pedersen.

 

Max deltog senest i jubilarstævnet i 2011, hvor han kunne fejre 50 års soldaterjubilæum.

 

Foreningen sender de efterladte den dybeste medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

 

Æret være Max Jeppesens minde.

 

–*–

 

Dødsfald

 

Et af vore medlemmer, 658 271 Bent Breinholt Nielsen er i en alder af 68 år pludseligt fratrådt ”tjenesten” 12. oktober 2012.

 

Bent blev indkaldt i maj 1965 til Sjællandske Livregiment, hvor han blev udnævnt til sergent 28. februar 1966. Hans sluttede sin militære karriere i 1969.

 

Foreningen sender de efterladte den dybeste medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

 

Æret være Bent Breinholt Nielsens minde.

 

–*–

 

 

Dødsfald

 

Birthe Christensen

 

er efter kort tids sygdom pludselig afgået ved døden 11. oktober 2012.

 

Birthe var gift med foreningens formand, Helmer Christensen og virkede i en længere årrække som bestyrelsens “madmoder” når der blev afholdt bestyrelsesmøder i hjemmet eller deres sommerhus.

 

Birthe blev i år 2000, for sin store kulinariske indsat samt hjælpsomhed ved foreningens jubilarstævner, tildelt foreningens fortjensttegn.

 

Birthe var ligeledes medlem af De Danske Forsvarsbrødre i Slagelse.

 

Birthe vil blive savnet over alt.

 

Foreningen sender familien den dybeste medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

 

Æret være Birthe Christensens minde

 

–*–

 

Dødsfald

 

Et af vore mangeårige medlemmer, Ib Rudkjøbing Rasmussen, er i en alder af næsten 79 år pludseligt fratrådt ”tjenesten” 19. september 2012.

 

Ib blev indkaldt til Sjællandske Livregiment i 1952.

 

Efter soldatertiden blev der tid til et aktivt liv i Københavnsafdelingen som bestyrelsesmedlem.

 

Ib ydede som formand en meget stor indsats for foreningens Skyttelaug og var således med til at arrangere skydninger mellem soldater fra Sjællandske Livregiment og soldaterforeningen.

 

Foreningen sender familien den dybeste medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

 

Æret være Ib Rudkjøbing Rasmussens minde.

 

–*–

 

Dødsfald

 

796 Jørgen H. Giese er i en alder af næsten 82 år pludseligt fratrådt “tjenesten” 16. august 2012.

 

Jørgen blev indkaldt i 1949 til 4. Regiment i Roskilde.

 

Han blev i 1998 valgt som foreningens fanebærer, hvilket han på tilfredsstillende vis bestred indtil 2009.

 

13. marts 2008 blev han udnævnt til foreningens æresmedlem for lang og tro tjeneste som fanebærer.

 

Blandt tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer vil Jørgen blive husket som en god og lun kammerat.

 

Foreningen sender familien en dyb medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

 

Æret være 796 Jørgen Heinrich Gieses minde.

 

— * —

 

Dødsfald

 

632 132 Steen Thomsen, Ringsted er i en alder af 68 år meget pludseligt fratrådt ”tjenesten” 1. august 2012.

 

Steen blev indkaldt til Sjællandske Livregiment i SEP 1964, hvor han efter rekruttiden kom på sergentskolen.

 

Steen var som sektionsfører kendt som en vellidt befalingsmand ved 4 PVKMP på Slagelse Kaserne.

 

Han var en dygtig idrætsudøver, og spillede på regimentsholdet i både håndbold og fodbold.

 

På sine ældre dage var han en af de gode kræfter, som kæmpede for, at TMS Ringsteds herrehold igen kom til tops i håndboldspillet.

 

Foreningen sender familien en dyb medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

 

Æret være 632 132 Steen Thomsens minde.

 

— * —

 

 

Menig 669 af årgang 1936 er fratrådt tjenesten 12. juni

 

2012 efter et langt og indholdsrigt liv. Foreningen fik

 

glæde af menig 669 deltagelse i jubilarstævnerne i 2006

 

og 2011, hvor han under frokosten sad ved siden af r

 

egimentets chef.

 

Undertegnede havde den glæde, at gennemføre et

 

interview med menig 669 den 27. maj 2012. Han var

 

virkelig fortællelysten og bragte smilet frem hos hans to

 

døtre, som også var tilstede. Interviewet kan læses i

 

augustnummeret af Gardehusaren.

 

Foreningen sender de dybeste medfølelser til familien og

 

udtrykker et

 

Æret være menig 669 minde

 

— * —

 

 

 

Total Page Visits: 523 - Today Page Visits: 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *