Alle indlæg af Hans-Erik Bonde

Mindeord over Flemming Bos Jensen

Mindeord over Flemming Bos Jensen

Et af foreningens medlemmer siden 1987, Flemming Bos Jensen, er efter længere tids

sygdom, fratrådt tjenesten 4. august 2017 i en alder af 74 år.

Flemming blev indkaldt til Bornholms Værn i 1962 og kom efterfølgende til

Sjællandske Livregiment.

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne for familien så svære tid et

Æret være Flemmings minde

Jens Peder Jensen

Menig 305 632 Jens Peder Jensen er den 20. maj 2015 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

632 blev indkaldt til Tungt Kompagni/4 REG 11. august 1956, hvor han var motor- ordonnans i Morterdelingen. Efter en god og kammeratlig tjeneste, blev 632 hjemsendt 10. december 1957.

Efterlevende kammerater husker 632 som en god og humørfyldt kammerat.

Flere af dem deltog sammen i jubilarstævnet i 2011.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 305 632 Jens Peder Jensens minde.

Carl Bent Borchersen

MINDEORD

305 747/AUG 1956, Carl Bent Borchersen, er 20. april 2014 i en alder af 78 år afgået ved døden efter kortere tids sygdom.

Foreningen udtrykker i den for de efterladte så svære tid

Et æret være Carl Bent Borchersens minde

Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen

MINDEORD

Ridder af Dannebrog Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen har den 12. januar 2014 fratrådt ”tjenesten” efter længere tids sygdom.

Per blev indkaldt til Bornholms Værn – Marineinfanteriet – og kom efter afsluttet uddannelse til Sjællandske Livregiment.

Her vil han blive husket for sin altid store omsorg for underlagt personel – civilt og militært.

Per havde et lunt sind og et smil, som kunne påvirke positivt til at komme gennem triste perioder.

Et af hans udtryk i de sidste hårde stunder var “Det bliver nok bedre”.

Foreningen, med mange soldaterkammerater, sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid og udtrykker

 

Æret være Per Rohde Nielsens minde.

Kaptajn Kurt Peter Viktor Nielsen

MINDEORD

Kaptajn Kurt Peter Viktor Nielsen (KPV) er 19. december 2013 ”fratrådt” tjenesten i en alder af 67 år.

KPV blev indkaldt til Bornholms Værn og forsat til Sjællandske Livregiment efter officersskolen.

KPV har i sin militære karriere forrettet tjeneste ved en stor del af regimentets enheder og her vil han blive husket for sit altid smilende væsen og hurtige replikker.

I værnepligtsstyrken var KPV den, som stod for undervisningen i primitiv madlavning, da han i fritiden begik sig inden for restaurationsbranchen.

Hvem husker ikke demonstrationen af, hvordan man slagtede og flåede en høne.

Han tog såmænd en høne og et stykke sprængsnor, gik om bag bevoksningen, da sikkerhedsafstanden skulle overholdes. Snart hørte man et stort bragt og kort tid efter kom KPV frem med en ”glatpillet” høne, klar til madlavning. Historien skal sluttes med, at den levende høne stadig levede i bedste velgående, da den glatpillede høne var forberedt hjemme fra.

Mange i foreningen kender og har kendt KPV både i og uden for forsvaret og sender de dybeste medfølelser til de efterladte og udtrykker et

 

Æret være KPV´s minde.

186 863 Kaptajn Leif Olav Rudy Rasmussen

MINDEORD

186 863 Kaptajn Leif Olav Rudy Rasmussen, nu Hattig, er ”fratrådt” tjenesten 22. december 2013.

Hattig, har været formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Slagelseafdeling i perioden 1985 – 1991, hvor han blev afløst af foreningens nuværende formand Helmer Christensen.

Hattig blev udnævnt til foreningens æresmedlem i 2005 og tildelt foreningens 25 års tegn samme år.

Hattig besad en bred humoristisk sans og blev for den del bl.a. kendt som forfatteren til mange humoristiske indlæg i foreningens blad Musketten.

Blandt den noget ældre del af medlemsskaren og ældre soldater, vil man nikke genkendende til hans uddannelse af morterenheder i 60 mm, 81 mm og 120 mm ved regimentet.

På hans gamle dage, blev deltagelsen i jubilarstævner begrænset selvom en stor del af de gamle soldater gerne vil have mødt Hattig for genopfriskning af oplevelser fra datiden. Lysten var ikke helt tilstede mere.

Foreningen med dens medlemmer bringer den dybeste medfølelse til de efterladte i den for dem så svære tid og udbringer et 
Æret være Leif Olav Rudy Hattig´s minde.

142 634 major Ivar Kragh

MINDEORD

142 634 major Ivar Kragh er i en alder af 80 år og efter kort tids sygdom, stille sovet ind med sin nærmeste familie omkring sig den 14. november 2013.

Majoren var meget taknemmelig for livet og frygtede ikke at skulle væk herfra.

Han bevarede sin optimisme lige til det sidste og mange vil huske Ivar Kragh for sit lune sind.

Bestyrelsen og soldaterkammerater sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid.

Æret være Ivar Kraghs minde.

631 944 Hans Freimot Andersen

MINDEORD

631 944 Hans Freimot Andersen, Jadevang 6, Nøvling, 9260 Gistrup er efter nogen tids svær sygdom, ”fratrådt” tjenesten 16. august 2013.

631 944 blev indkaldt til SRKKMP/II/SJLR 4. maj 1964 og kunne således have fejret 50 års soldaterjubilæum samme år, som regimentet kan fejre sin 400 års dag.

Bestyrelsen og soldaterkammerater sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid.

Æret være Hans Freimot Andersens minde.

959 Kaj Løgager (Henriksen)

MINDEORD

Et af vore æresmedlemmer og tidligere præsident, 959 Kaj Løgager (Henriksen) har efter længere tids sygdom fratrådt tjenesten mandag, den 11. februar 2013 i en alder af 78 år.

Kaj Løgager blev indkaldt til 4 Regiments Rekrutskole 1955, Hold IV på Roskilde Kaserne.

Kaj Løgager fungerede 1996-1998 som formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regiment, hvorefter han i 1998 blev valgt til præsident for Sjællandske Livregiments Soldaterforening. Her blev han i 2004 afløst af Helmer Christensen.

Kaj Løgager modtog følgende hæderbevisninger:

-Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Fortjensttegn i 1987.

-Danske Soldaterforeningers Landsraads Fortjensttegn i sølv i 1993.

– Sjællandske Livregiments Soldaterforenings tegn for 50 års uafbrudt medlemskab i 2009 og

blev udnævnt til æresmedlem i foreningen i 2005.

Kaj Løgager har i sit otium ofte leveret artikler til soldaterforeningens afsnit i bladene ved Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet ligesom han har været en god vejleder omkring det foreningsmæssige stof.

Det er også blevet til medvirken i udgivelse af bogen “Frivillig leder”.

Ledelse i Danske Soldaterforeninger

Hæren Bag Hæren ved Handelshøjskolens forlag i 2010.

I forbindelse med sammenkomster i soldaterforeningen, Danske Soldaterforeningers Landsraad og på nordisk plan, har Kaj medvirket til en god og festlig stemning.

Foreningen med soldaterkammerater bringer de dybeste medfølelser til Lis Løgager og den efterladte familie og udtrykker samlet et

Æret være Kaj Løgagers minde