Alle indlæg af Johnny Pedersen

Flagdag 2022

Flagdag for Danmarks udsendte – Vikingeborgen Trelleborg 🇩🇰

For andet år i træk afholdte Slagelse Kommune Flagdags-arrangement på Vikingeborgen Trelleborg, hvor veteraner og deres familier deltog. Her var taler af museumschef Anne-Christine Frank Larsen, Slagelse Kommunes borgmester Knud Vincents, samt chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jørn Christensen. I sin tale fremhævede regimentschefen (RC) nuværende udsendte i Letland og kommende til Irak, veteranerne herhjemme samt de pårørende og den enorme støtte de udgør.

Ligeledes kunne RC takke Slagelse Kommunes veterankoordinator Heidi Anita, Veteranstøtten m.fl. samt de frivillige ildsjæle ved Gardehusarregimentets Veteran,- Panser- og Køretøjsforening, som altid tropper op med Hærens pensionerede køretøjer.

Traditionen tro blev der også uddelt børnemedaljer i Langhuset til de helt unge mennesker, som har oplevet at have en far eller mor udsendt

Fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog Fanebærer Jørgen Blinaa og bestyrelsesmedlem Brian Hvid, samt Johnny Petersen/presse SJLR.

Tekst/GHR/SJLR/Foto/SJLR/GHR/Hans Munch

JUBILARSTÆVNE 2022

Jubilarstævne 2022

Så kom dagen vi har ventet på et helt år. Det traditionsbundne Jubilarstævne og Åbent hus. Dagen hvor mange møder op for at hilse og holde forbindelse.

Bestyrelsen mødte kl. 07:00 for at fordele opgaverne på dagen. Palle tog sig af baren, sammen med Vivi, Johnny tog foto, Valde var vores billede udad til, og skulle holde styr på alle fanerne og Anette tog sig af indskrivning af jubilarer og deltagere til frokosten.

Vi fik hurtigt oprettet KSN i den Nordlige ende af centerbygningen, i ly af regnen, hvor Anette fik styr på dem der havde tilmeldt sig, samt dem fra Gardehusarforeningerne, der lige havde brug for hjælp til at få sat tøjet rigtigt. Palle fik hurtigt oprettet et fremskudt FS-PKT, med medaljer, kaffe og en lille skarp, til dem der måtte have behov for dette.

Valde fik endelig styr på dem der skulle gå med faner, og det var nu tid til at deltage i paraden. Alt forløb efter planen.

Så var der lidt tid til at udforske kasernen, for dem der måtte have behov for dette, samt små sludre med de øvrige deltagere, både dem fra SJLR og GHR.

Der var god stemning i stuen, hvor bla. SJLR-årgang 1982 var mødt talstærkt op.

Det var nu tid til den årlige jubilar frokost, hvor vi denne gang var i Parolesalen, og fik serveret en sildemad med karrysalat og boeuf bourgognen, dertil en snaps og en øl, med efterfølgende kaffe.

Trods Præsidenten for gardehusarforeningens henstilling om ikke at holde tale, fik RC Jørn Christensen lov at holde en tale. Han nævnte hans spæde start på karrieren ved SJLR, og takkede begge foreninger for deres arbejde for at fastholde de gamle traditioner.

Så var det tid til at bryde op og komme hjem ad efter en rigtig god dag, med både nye men også gamle bekendtskaber.

Følgende havde 50 års. jubilæum/Rasmus Geerthsen Benny Jensen J.O. Hededal Nielsen Kaj Danielsen Karsten Lomholdt Preben Brøndum Kristensen/55 års. jubilæum Johnny Hansen

Stort tillykke til alle Jubilarerne

Anette

Næstformand

Tekst Anette Nielsen/Foto Johnny Petersen

Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Jørgen Starup Jensen

631 934 Jørgen Starup Jensen

Jørgen er den 16. juni 2022, og i en alder af 79 år “fratrådt” tjenesten efter kortere tids sygdom.

Jørgen blev indkaldt til Sjællandske Livregiment 4. maj 1964 i Slagelse og senere ansat ved Militærpolitiet. Jørgen var meget velset i foreningslivet, hvor han end kom frem, specielt blev mange kræfter lagt i håndboldverdenen, hvor hans hustru repræsenterede de danske farver.

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.Mindeord over Flemming Bos Jensen

Mindeord over Flemming Bos Jensen

Et af foreningens medlemmer siden 1987, Flemming Bos Jensen, er efter længere tids

sygdom, fratrådt tjenesten 4. august 2017 i en alder af 74 år.

Flemming blev indkaldt til Bornholms Værn i 1962 og kom efterfølgende til

Sjællandske Livregiment.

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne for familien så svære tid et

Æret være Flemmings minde

Jens Peder Jensen

Menig 305 632 Jens Peder Jensen er den 20. maj 2015 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

632 blev indkaldt til Tungt Kompagni/4 REG 11. august 1956, hvor han var motor- ordonnans i Morterdelingen. Efter en god og kammeratlig tjeneste, blev 632 hjemsendt 10. december 1957.

Efterlevende kammerater husker 632 som en god og humørfyldt kammerat.

Flere af dem deltog sammen i jubilarstævnet i 2011.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 305 632 Jens Peder Jensens minde.

Carl Bent Borchersen

MINDEORD

305 747/AUG 1956, Carl Bent Borchersen, er 20. april 2014 i en alder af 78 år afgået ved døden efter kortere tids sygdom.

Foreningen udtrykker i den for de efterladte så svære tid

Et æret være Carl Bent Borchersens minde

Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen

MINDEORD

Ridder af Dannebrog Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen har den 12. januar 2014 fratrådt ”tjenesten” efter længere tids sygdom.

Per blev indkaldt til Bornholms Værn – Marineinfanteriet – og kom efter afsluttet uddannelse til Sjællandske Livregiment.

Her vil han blive husket for sin altid store omsorg for underlagt personel – civilt og militært.

Per havde et lunt sind og et smil, som kunne påvirke positivt til at komme gennem triste perioder.

Et af hans udtryk i de sidste hårde stunder var “Det bliver nok bedre”.

Foreningen, med mange soldaterkammerater, sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid og udtrykker

 

Æret være Per Rohde Nielsens minde.