Alle indlæg af wamslers

Oberstløjtnant Svend Carsten Volden

Oberstløjtnant Svend Carsten Volden ”fratrådte” tjenesten 12. januar 2017 i en alder af  77 år efter kortere tids sygdom.

Svend Carsten Volden blev indkaldt i 1959 og kommer oprindeligt fra Slesvigske Fodregiment i 70´erne.

Tjenesten på Sjælland kom bl.a. til at omfatte geled-og stabstjeneste, herunder eskadronchef og bataljonschef. Endvidere forrettede han i 4 år tjeneste som chef for ESEK ved Østre Landsdelskommando i Ringsted og fra 1990 som chef for Hærens Specialskole.
Svend Carsten Volden har været ansat som (HMA) ved Hærens Militærhistoriske Arbejde, som bl.a. andet har  udmøntet sig i udgivelserne af ”Hærens Mærkedage” og ”Danske Hærordninger efter 2. Verdenskrig”, der udkom i 2007.

Ved foreningens generalforsamling i 2004 modtog han foreningens 25 års tegn for samme antal år som medlem.

Foreningen udtrykker i den for familien så svære tid, et

Æret være Svend Carsten Voldens minde.

Oberst Rolf G. Alstrup, K af D,  

Er i en alder af 86 år og efter nogen tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten 5. januar 2016.

Obersten var i perioden 1984 til 1986 Garnisonskommandant  i Vordingborg og 1.8.1986 til 30.4.1989 chef for Sjællandske Livregiment på Antvorskov Kaserne.

Foreningen sender de efterladte de dybeste medfølelser i den for familien så svære tid og udtrykker et

ÆRET VÆRE OBERST ALSTRUPS MINDE

Stephen

Fra Poul Poulsen, Danish Soldiers Club i Californien har vi modtaget følgende triste budskab:

“I have been informed by a third party that Stephen Ulrich passed away sometime in February.

As mentioned, none of the people I know have been in contact with him for several years.  This is the way he wanted it.

May he rest in peace.

Regards,

Poul

090530-xxxx Stephen var indkaldt til regimentet i 1951 og blev medlem af foreningen i 1995.

Stephen betænkte af og til bestyrelsesmøderne med forfriskning, hvorfor han sendte lidt US dollar til formålet.

Bestyrelsen med ”gamle” soldaterkammerater udtrykker hermed

Et æret være Stephens minde”

Arne Sigurd Jacobsen

MINDEORD

Arne Sigurd Jacobsen (AS), er i en alder af 64 år

”fratrådt” tjenesten 23. februar 2016 på grund af længerevarende sygdom.

AS blev indkaldt til SRKKMP/II/SJLR i Vordingborg 2. januar 1973, hvorefter det blev til sergentskoleophold i Sønderborg, tjeneste ved enheder ved Sjællandske Livregiment, indtræden på Hærens Officersskole og tilbagevenden til regimentet, hvor han forrettede tjeneste ved en del af regimentets enheder.

Fra 1992 blev det til tjeneste ved Hærens Kampskole indtil pension i 2013.

AS vil for sin tjeneste ved ovennævnte tjenestesteder, blive husket som en lun, humørfyldt og vellidt kollega.

Foreningen sender de efterladte de dybeste medfølelser i denne svære tid og udtrykker et

Æret være Arne Sigurd Jacobsens minde.

Carl Erik Nørrelund

504 613 Carl Erik Nørrelund er i en alder af 74 år fratrådt ”tjenesten” 10. september 2015 på grund af sygdom.

Carl Erik blev indkaldt til 2/III/Sjællandske Livregiment 1. september 1961, hvor han efter rekruttiden kom til Roskilde Kaserne.

Carl Erik var i sin medlemstid i foreningen trofast deltager i den årlige generalforsamling. På grund af den lange rejse fra Nakskov tog han gerne en overnatning og rejste hjem den følgende dag.

Foreningen sender de efterladte en dyb medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

Æret være 504 613 Carl Erik Nørrelunds minde.

Bent Hedemann

Menig 631 993 Bent Hedemann er i december 2014 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

993 blev indkaldt til Specialrekrutkompagniet/II/Sjællandske Livregiment 4. maj 1964 på Slagelse Kaserne.

993 huskes som en stille kammerat, der efter hjemsendelsen blev leder af et taxi-selskab i københavnsområdet.

993 har flere gange deltaget i holdets jubilarstævner, senest i 2009.

Bestyrelse og soldaterkammerater udbringer et
Æret være 631 993 Bent Hedemanns minde.

Preben Jensen

Menig 305 494 Preben Jensen er den 15. april 2015 i en alder af 78 år og efter længere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

494 er af årgang 1956, og modtog ved sin 75 års fødselsdag i 2011 Sjællandske Livregiments Soldaterforenings 25 års-tegn for uafbrudt medlemskab.

494 var i samvær med sine ”gamle” soldaterkammerater medvirkende til god stemning ved blandt andet generalforsamlinger og jubilarstævner.

I forbindelse med udgivelsen af Gardehusarens decemberrnummer 2011, blev beskrevet en særlig konkurrence om samling af en jeep på hurtigste tid. Konkurrencen foregik på Østerbro Stadion i København og blev vundet af holdet med 494.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 305 494 Preben Jensens minde.

Svend Aage ”Moses” Sørensen

MINDEORD

Menig 641/1950 Svend Aage ”Moses” Sørensen er 7. marts 2015 ”fratrådt” tjenesten efter længere tids sygdom.

641 blev indkaldt 11. maj 1950 til Roskilde i 4 KMP/17 BTN/4. Regiment og har under sin tjeneste bl.a. været tjenestegørende på Bornholm.

641 husker vi fra hans sidste deltagelse i jubilarstævnerne i 2010, hvor han sammen med en af hans meget gode soldaterkammerater Folmer fra Ringsted, satte et godt humør på stævnet.

Vi kan også henvise til en artikel i Gardehusaren nr. 5/2009, side 26 af Folmer I forbindelse med 641 80 års fødselsdag.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 641 Svend Aage ”Moses” Sørensens minde.

Knud Jørgensen

MINDEORD

Foreningen har modtaget det triste budskab om, at 305 186 Knud Jørgensen fra RKSR/II 4. REG 1 KMP, hold august 1956 på Roskilde Kaserne, er fratrådt tjenesten 28. mart 2015 efter længere tids sygdom.

Det meste af soldatertiden blev tilbragt på Roskilde Kaserne, kun afbrudt af vagter på Slagelse Kaserne og Kastellet.

Knud skulle kort efter indkaldelsen have fortalt familien, at man den første dag fik gule ærter. En broder til Knud frygtede, at han også skulle få gule ærter ved sin indkaldelse.

Knud var i en lang årrække formand for foreningens Roskilde-afdeling og medvirkede ved forskellige sociale arrangementer. Her blev også plads til deltagelse i de store jubilarstævner i Slagelse, hvor Knud altid faldt i snak med de ”gamle” kammerater.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Et æret være 305 186 Knud Jørgensens minde