Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Referat ekstraordinær generalforsamling

Tilføjet d. 7. september 2017 af wamslers

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 22 juni 2017 kl. 19.30 i Peder Ålborgstuen.

 

Orientering fra formanden:

Formanden bød velkommen til aftenens ekstraordinære generalforsamling og gik derefter over til valg af dirigent.

Mogens Pagh blev foreslået og valgt som dirigent.

Der blev ikke udpeget stemmetællere.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og derfor var beslutningsdygtig.

Formanden meddelte at der skal findes to nye medlemmer til bestyrelsen, en kasserer og en referent og orienterede kort om hans håb og ønsker til resultatet af aftenens møde. Der var tilmeldt 10 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling samt den siddende bestyrelse.

 

Den siddende bestyrelse havde udarbejdet følgende forslag:

 

 • Hans Erik overtager posten som kasserer i foreningen og udtræder som ansvarlig for bladudgivelsen og face book.
 • Michael overtager posten som referent. (intern omfordeling af opgaver i den nye bestyrelse)
 • Det forslås at Johnny og Henrik Mep overtager FB og forenings Hjemmeside.
 • Bladet fortsætter i uændret form, idet den nye bestyrelse skal finde ud af hvem der gør hvad.
 • Den foreslående plan for det fremtidige bestyrelsesarbejde blev accepteret af generalforsamlingen
 • På baggrund af ovenstående skulle der findes to nye til bestyrelsen:

John Lindgren meldte sig og blev valgt.

 • Mogens Pagh meldte sig og blev valgt.

Den nye bestyrelse ser efter den ekstraordinære generalforsamling således ud:

 • Formand Helmer Christensen.
 • Kasserer Hans- Erik Bonde
 • Referent Michael Rosenbæk
 • Bestyrelsesmedlem John Lindgren
 • Bestyrelsesmedlem Mogens Pagh
 • Frem til udgangen af 2017 medvirker afgående kasserer Karsten og afgående referent Tommy ved bestyrelsesarbejdet, uden stemmeret.
 • Uden for bestyrelsen overtager Johnny og Henrik Mep FB og forenings Hjemmeside.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 1950.

 

Uden for dagsorden orienterede Hans-Erik om at der pr. d.d. er ca. 30 medlemmer der ikke har betalt kontingent, disse vil uden yderligere påmindelser blive slettet af samtlige lister d. 30 juni. Hans-Erik orienterede samtidig om at der planlægges på en jubilæumsfest i november hvor koner/kærester inviteres til at deltage, nærmere vil tilgå i løbet af september/oktober. Festudvalget består af Michael, Tommy, Palle, der er derudover tilbud om støtte fra Mogens, og Henrik.

 

Helmer        Mogens Pagh                  Tommy