Sjællandske Livregiments Soldaterforening

EKSTRAORDINÆR Generalforsamling 2017

Tilføjet d. 23. januar 2017 af wamslers

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR generalforsamling.

 

TAPPER OG TRO

Med henvisning til foreningens love af 30. marts 2017, § 4., stk.2.b., indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 22. Juni 2017, kl. 1930 på Antvorskov Kaserne.

Begrundelse for indkaldelsen er:

På den ordinære generalforsamling 30. marts 2017 blev to af bestyrelsespladserne ikke besat ved valg, men kun ved god velvilje om en hjælpende hånd frem til 31. december 2017 fra Tommy Rasmussen (bestyrelsesmedlem) og Karsten V. Larsen (kasserer). Endvidere anmodede Hans-Erik Bonde (valgt for 2 år og bestyrelsesmedlem) om væsentlig lempelse i arbejdsopgaverne.

Foreningen står for, at kunne fejre 100 års fødselsdag den 25. november 2017. Hvem skal stå for planlægning og gennemførelse?

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling vil være:

Valg af kasserer

for perioden fra 1. juli 2017 til 31. marts 2019.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

for perioden fra 1. juli 2017 til 31. marts 2018.

Tommy og Karstens tilsagn om en hjælpende hånd til de nyvalgte frem til 31. december 2017, står ved magt.

Foreningen vil – hvis der ikke sker nyvalg – blive berørt af kraftig omstrukturering på økonomisiden samt Facebook, hjemmesiden og medudgivelse af bladet Gardehusaren.

Du opfordres meget kraftigt til at deltage og bringe foreningen over denne meget vanskelige situation. Find meget gerne personer til indtrædelse i bestyrelsen og i arbejdet med at lave en god 100 årsdag.

Foreningen byder på et mindre traktement ved generalforsamlingen, hvorfor du opfordres til at melde til formanden Helmer Christensen på tlf. 40 17 56 64 eller hvc1940@hotmail.com senest 18. Juni 2017 om din deltagelse. Dette også for at finde et passende lokale.