Sjællandske Livregiments Soldaterforening

DYBBØLDAGEN 18 APRIL 2017

Tilføjet d. 5. november 2017 af Johnny Petersen

Sjællandske Livregiments Soldaterforening var i dag draget syd på, for at
fejre 153 årsdagen for stormen på Dybbøl skanser, med på turen var vores
formand Helmer Christensen, samt Michael Rosenbæk, og som støtte havde vi
også Anette Pedersen fra Forsvarsbrødrene. Ved Dybbøl havde vi også selskab
af GM Finn Winkler og Leif Larsen, begge HJV.
Premierløjtnant Jens Peter Rasmussen styrede tirsdag formiddag både deltagere og tilskuere sikkert gennem kransenedlæggelsen ved krigergravene på Dybbøl Skanse og først af alt gav han ordet til chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, der sagde:
“Som chef for Hjemmeværnet giver det god mening for mig at stå her i dag og mindes sammen med jer. Mindes modet, offerviljen og kæørligheden på begge sider dengang. Mindes – og glædes. Glædes over, at ufred og krig, død og lemlæstelse, sorg og tab dengang er belevet vendt til fred og venskab, håb og velstand og er blevet til et fællesskab på tværs af grænse og skel”.
“Og det skal være mit håb, at vores udvikling siden 18. april 1864, det dansk-tyske fællesskab og venskabet her i grænselandet, kan tjene som et eksempel for andre på, hvordan man vender fjenskab og ufred til fred, forsoning og en fælles fremtid”, sagde generalmajoren.
Slesvigsk Musikkorps spillede og hele 35 faner blev vist frem på Dybbøl Skanse, hvor der, udover lokale, også var skoleklasser fra både Haderslev og Odense for at kigge med.

DSCN3592

Leif Larsen HJV.

Leif Larsen HJV.

Anette Pedersen fra Forsvarsbrødrene.

Anette Pedersen fra Forsvarsbrødrene.

Fanebærer Michael Rosenbæk

Fanebærer Michael Rosenbæk

GM Finn Winkler holder hovedtalen.

GM Finn Winkler holder hovedtalen.

DSCN3645

DSCN3651

DSCN3660

DSCN3670

DSCN3676

Leif Larsen HJV Johnny Petersen og Michael Rosenbæk, samt Helmer Christensen, alle SJLR.

Leif Larsen HJV Johnny Petersen og Michael Rosenbæk, samt Helmer Christensen, alle SJLR.