Sjællandske Livregiments Soldaterforening

KATEGORIEN: Ryes Brigade

Carl Erik Nørrelund

504 613 Carl Erik Nørrelund er i en alder af 74 år fratrådt ”tjenesten” 10. september 2015 på grund af sygdom.

Carl Erik blev indkaldt til 2/III/Sjællandske Livregiment 1. september 1961, hvor han efter rekruttiden kom til Roskilde Kaserne.

Carl Erik var i sin medlemstid i foreningen trofast deltager i den årlige generalforsamling. På grund af den lange rejse fra Nakskov tog han gerne en overnatning og rejste hjem den følgende dag.

Foreningen sender de efterladte en dyb medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

Æret være 504 613 Carl Erik Nørrelunds minde.

Bent Hedemann

Menig 631 993 Bent Hedemann er i december 2014 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

993 blev indkaldt til Specialrekrutkompagniet/II/Sjællandske Livregiment 4. maj 1964 på Slagelse Kaserne.

993 huskes som en stille kammerat, der efter hjemsendelsen blev leder af et taxi-selskab i københavnsområdet.

993 har flere gange deltaget i holdets jubilarstævner, senest i 2009.

Bestyrelse og soldaterkammerater udbringer et
Æret være 631 993 Bent Hedemanns minde.

Jens Peder Jensen

Menig 305 632 Jens Peder Jensen er den 20. maj 2015 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

632 blev indkaldt til Tungt Kompagni/4 REG 11. august 1956, hvor han var motor- ordonnans i Morterdelingen. Efter en god og kammeratlig tjeneste, blev 632 hjemsendt 10. december 1957.

Efterlevende kammerater husker 632 som en god og humørfyldt kammerat.

Flere af dem deltog sammen i jubilarstævnet i 2011.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 305 632 Jens Peder Jensens minde.

Preben Jensen

Menig 305 494 Preben Jensen er den 15. april 2015 i en alder af 78 år og efter længere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

494 er af årgang 1956, og modtog ved sin 75 års fødselsdag i 2011 Sjællandske Livregiments Soldaterforenings 25 års-tegn for uafbrudt medlemskab.

494 var i samvær med sine ”gamle” soldaterkammerater medvirkende til god stemning ved blandt andet generalforsamlinger og jubilarstævner.

I forbindelse med udgivelsen af Gardehusarens decemberrnummer 2011, blev beskrevet en særlig konkurrence om samling af en jeep på hurtigste tid. Konkurrencen foregik på Østerbro Stadion i København og blev vundet af holdet med 494.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 305 494 Preben Jensens minde.

Svend Aage ”Moses” Sørensen

MINDEORD

Menig 641/1950 Svend Aage ”Moses” Sørensen er 7. marts 2015 ”fratrådt” tjenesten efter længere tids sygdom.

641 blev indkaldt 11. maj 1950 til Roskilde i 4 KMP/17 BTN/4. Regiment og har under sin tjeneste bl.a. været tjenestegørende på Bornholm.

641 husker vi fra hans sidste deltagelse i jubilarstævnerne i 2010, hvor han sammen med en af hans meget gode soldaterkammerater Folmer fra Ringsted, satte et godt humør på stævnet.

Vi kan også henvise til en artikel i Gardehusaren nr. 5/2009, side 26 af Folmer I forbindelse med 641 80 års fødselsdag.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 641 Svend Aage ”Moses” Sørensens minde.

Knud Jørgensen

MINDEORD

Foreningen har modtaget det triste budskab om, at 305 186 Knud Jørgensen fra RKSR/II 4. REG 1 KMP, hold august 1956 på Roskilde Kaserne, er fratrådt tjenesten 28. mart 2015 efter længere tids sygdom.

Det meste af soldatertiden blev tilbragt på Roskilde Kaserne, kun afbrudt af vagter på Slagelse Kaserne og Kastellet.

Knud skulle kort efter indkaldelsen have fortalt familien, at man den første dag fik gule ærter. En broder til Knud frygtede, at han også skulle få gule ærter ved sin indkaldelse.

Knud var i en lang årrække formand for foreningens Roskilde-afdeling og medvirkede ved forskellige sociale arrangementer. Her blev også plads til deltagelse i de store jubilarstævner i Slagelse, hvor Knud altid faldt i snak med de ”gamle” kammerater.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Et æret være 305 186 Knud Jørgensens minde

Carl Bent Borchersen

MINDEORD

305 747/AUG 1956, Carl Bent Borchersen, er 20. april 2014 i en alder af 78 år afgået ved døden efter kortere tids sygdom.

Foreningen udtrykker i den for de efterladte så svære tid

Et æret være Carl Bent Borchersens minde

BENDT PEDERSEN

MINDEORD

632 025/MAJ 1964, Bendt Pedersen, er 2. juli 2013 i en alder af 68 år afgået ved døden.

Foreningen udtrykker

Æret være Bendt Pedersens minde.

Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen

MINDEORD

Ridder af Dannebrog Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen har den 12. januar 2014 fratrådt ”tjenesten” efter længere tids sygdom.

Per blev indkaldt til Bornholms Værn – Marineinfanteriet – og kom efter afsluttet uddannelse til Sjællandske Livregiment.

Her vil han blive husket for sin altid store omsorg for underlagt personel – civilt og militært.

Per havde et lunt sind og et smil, som kunne påvirke positivt til at komme gennem triste perioder.

Et af hans udtryk i de sidste hårde stunder var “Det bliver nok bedre”.

Foreningen, med mange soldaterkammerater, sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid og udtrykker

Æret være Per Rohde Nielsens minde.

Kaptajn Kurt Peter Viktor Nielsen

MINDEORD

Kaptajn Kurt Peter Viktor Nielsen (KPV) er 19. december 2013 ”fratrådt” tjenesten i en alder af 67 år.

KPV blev indkaldt til Bornholms Værn og forsat til Sjællandske Livregiment efter officersskolen.

KPV har i sin militære karriere forrettet tjeneste ved en stor del af regimentets enheder og her vil han blive husket for sit altid smilende væsen og hurtige replikker.

I værnepligtsstyrken var KPV den, som stod for undervisningen i primitiv madlavning, da han i fritiden begik sig inden for restaurationsbranchen.

Hvem husker ikke demonstrationen af, hvordan man slagtede og flåede en høne.

Han tog såmænd en høne og et stykke sprængsnor, gik om bag bevoksningen, da sikkerhedsafstanden skulle overholdes. Snart hørte man et stort bragt og kort tid efter kom KPV frem med en ”glatpillet” høne, klar til madlavning. Historien skal sluttes med, at den levende høne stadig levede i bedste velgående, da den glatpillede høne var forberedt hjemme fra.

Mange i foreningen kender og har kendt KPV både i og uden for forsvaret og sender de dybeste medfølelser til de efterladte og udtrykker et

 

Æret være KPV´s minde.