Sjællandske Livregiments Soldaterforening

KATEGORIEN: Ryes Brigade

MINDEORD OVER SVEND PETER RANDLØV

Af major Ib P. Jensen

En sand kriger har meldt fra.

Kaptajn Svend Peter Randløv er stille sovet ind, tidligt om morgenen den 22. oktober, på Slagelse Sygehus efter længere tids tiltagende sygdom.
Svend Peter Randløv blev 87 år.
Svend Peter, som han blev kaldt blandt venner og kolleger, blev indkaldt til Hæren i maj 1950, og hans forløb i tjenesten kan stort set sammenlignes med de fleste andre, som har været tjenstgørende i samme tidsperiode.
Svend Peter nåede at forrette tjeneste ved den danske styrke i Itzehoe, og han gjorde tjeneste i bl.a. Gaza og på Cypern.
Svend Peters fik en enorm indflydelse på uddannelsen af samtlige enheder ved Sjællandske Livregiment, da han i starten af -80érne blev leder af Instruktørpuljen ved Sjællandske Livregiment. Et job som han påtog sig – og løste til perfektion. Svend Peter blev en mentor for de ansatte i Instruktørpuljen, og ”drengene” som han kaldte sine nærmeste medarbejdere elskede ham og bar ham på hænder og fødder gennem årene, indtil han gik på pension i 1990.
Alt hvad Svend Peters arbejdede med bar præg af energi, samvittighed og systematik. Således blev Instruktørpuljen et forbillede for lignende konstruktioner ved andre regimenter i Danmark.
Svend Peter havde en stor passion for historie, hvor krigshistorien havde hans særlige opmærksomhed. Han nåede i en alder af 80 år at deltage i en rejse til Normandiet, hvor han ved selvsyn fik ”samlet op” på den store mængde af viden, som han har tilegnet sig gennem den store mængde lekture, som han til det sidste havde indenfor rækkevidde.
Svend Peter Randløv vil blive husket som en troværdig og samvittighedsfuld officer. Han var en kær kollega og en god ven gennem mere end 40 år.
Svend Peter er savnet af sin nærmeste familie, som begrænser sig til et tæt forhold til sønnen Peter, dennes hustru Heide samt hans barnebarn Karina.

Som afslutning vil jeg benytte et citat fra min kære ven:

Kære familie, kære venner.
Det var så det.
Nu og da ganske festligt, og aldrig kedeligt.
De af jer som skal opad –
PÅ GENSYN

Svend Peter

 

DANCON IX 19682003

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Svend Peter Randløvs minde.

RENNY PEDERSEN

Renny Pedersen er “fratrådt” tjenesten den 15. september 2017
Et af foreningens medlemmer Renny Pedersen, indkaldt til Sjællandske Livregiment
i 1972, er efter nogen tids sygdom sovet stille ind den 15. september 2017.
Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne for familien så svære tid et

Æret være Renny Pedersens minde.

Mindeord over Flemming Bos Jensen

Mindeord over Flemming Bos Jensen

Et af foreningens medlemmer siden 1987, Flemming Bos Jensen, er efter længere tids

sygdom, fratrådt tjenesten 4. august 2017 i en alder af 74 år.

Flemming blev indkaldt til Bornholms Værn i 1962 og kom efterfølgende til

Sjællandske Livregiment.

Bestyrelsen og soldaterkammerater udtrykker i denne for familien så svære tid et

Æret være Flemmings minde

Oberstløjtnant Svend Carsten Volden

Oberstløjtnant Svend Carsten Volden ”fratrådte” tjenesten 12. januar 2017 i en alder af  77 år efter kortere tids sygdom.

Svend Carsten Volden blev indkaldt i 1959 og kommer oprindeligt fra Slesvigske Fodregiment i 70´erne.

Tjenesten på Sjælland kom bl.a. til at omfatte geled-og stabstjeneste, herunder eskadronchef og bataljonschef. Endvidere forrettede han i 4 år tjeneste som chef for ESEK ved Østre Landsdelskommando i Ringsted og fra 1990 som chef for Hærens Specialskole.
Svend Carsten Volden har været ansat som (HMA) ved Hærens Militærhistoriske Arbejde, som bl.a. andet har  udmøntet sig i udgivelserne af ”Hærens Mærkedage” og ”Danske Hærordninger efter 2. Verdenskrig”, der udkom i 2007.

Ved foreningens generalforsamling i 2004 modtog han foreningens 25 års tegn for samme antal år som medlem.

Foreningen udtrykker i den for familien så svære tid, et

Æret være Svend Carsten Voldens minde.

Oberst Rolf G. Alstrup, K af D,  

Er i en alder af 86 år og efter nogen tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten 5. januar 2016.

Obersten var i perioden 1984 til 1986 Garnisonskommandant  i Vordingborg og 1.8.1986 til 30.4.1989 chef for Sjællandske Livregiment på Antvorskov Kaserne.

Foreningen sender de efterladte de dybeste medfølelser i den for familien så svære tid og udtrykker et

ÆRET VÆRE OBERST ALSTRUPS MINDE

Stephen

Fra Poul Poulsen, Danish Soldiers Club i Californien har vi modtaget følgende triste budskab:

“I have been informed by a third party that Stephen Ulrich passed away sometime in February.

As mentioned, none of the people I know have been in contact with him for several years.  This is the way he wanted it.

May he rest in peace.

Regards,

Poul

090530-xxxx Stephen var indkaldt til regimentet i 1951 og blev medlem af foreningen i 1995.

Stephen betænkte af og til bestyrelsesmøderne med forfriskning, hvorfor han sendte lidt US dollar til formålet.

Bestyrelsen med ”gamle” soldaterkammerater udtrykker hermed

Et æret være Stephens minde”

Arne Sigurd Jacobsen

MINDEORD

Arne Sigurd Jacobsen (AS), er i en alder af 64 år

”fratrådt” tjenesten 23. februar 2016 på grund af længerevarende sygdom.

AS blev indkaldt til SRKKMP/II/SJLR i Vordingborg 2. januar 1973, hvorefter det blev til sergentskoleophold i Sønderborg, tjeneste ved enheder ved Sjællandske Livregiment, indtræden på Hærens Officersskole og tilbagevenden til regimentet, hvor han forrettede tjeneste ved en del af regimentets enheder.

Fra 1992 blev det til tjeneste ved Hærens Kampskole indtil pension i 2013.

AS vil for sin tjeneste ved ovennævnte tjenestesteder, blive husket som en lun, humørfyldt og vellidt kollega.

Foreningen sender de efterladte de dybeste medfølelser i denne svære tid og udtrykker et

Æret være Arne Sigurd Jacobsens minde.

Carl Erik Nørrelund

504 613 Carl Erik Nørrelund er i en alder af 74 år fratrådt ”tjenesten” 10. september 2015 på grund af sygdom.

Carl Erik blev indkaldt til 2/III/Sjællandske Livregiment 1. september 1961, hvor han efter rekruttiden kom til Roskilde Kaserne.

Carl Erik var i sin medlemstid i foreningen trofast deltager i den årlige generalforsamling. På grund af den lange rejse fra Nakskov tog han gerne en overnatning og rejste hjem den følgende dag.

Foreningen sender de efterladte en dyb medfølelse i denne svære tid og udtrykker et

Æret være 504 613 Carl Erik Nørrelunds minde.

Bent Hedemann

Menig 631 993 Bent Hedemann er i december 2014 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

993 blev indkaldt til Specialrekrutkompagniet/II/Sjællandske Livregiment 4. maj 1964 på Slagelse Kaserne.

993 huskes som en stille kammerat, der efter hjemsendelsen blev leder af et taxi-selskab i københavnsområdet.

993 har flere gange deltaget i holdets jubilarstævner, senest i 2009.

Bestyrelse og soldaterkammerater udbringer et
Æret være 631 993 Bent Hedemanns minde.

Jens Peder Jensen

Menig 305 632 Jens Peder Jensen er den 20. maj 2015 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten.

632 blev indkaldt til Tungt Kompagni/4 REG 11. august 1956, hvor han var motor- ordonnans i Morterdelingen. Efter en god og kammeratlig tjeneste, blev 632 hjemsendt 10. december 1957.

Efterlevende kammerater husker 632 som en god og humørfyldt kammerat.

Flere af dem deltog sammen i jubilarstævnet i 2011.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et

Æret være 305 632 Jens Peder Jensens minde.