Sjællandske Livregiments Soldaterforening

KATEGORIEN: Nyheder

FLAGDAG 5.9.2016

Sorø Kommune

v/Næstformanden

Foreningen har ved næstformanden Hans-Erik Bonde været repræsenteret ved Sorø Kommunes arrangement for veteraner på Hotel Postgården. Ca. 38 var mødt op, repræsenterende tjenester i Gaza, Cypern, Jugoslavien, Kosovo, Irak og Afghanistan samt chauffører under Dansk Flygtningehjælp/UNHCR.

Efter velkomst ved borgmester Gert Jørgensen, blev der budt på et veldækket morgenbord.

Næstformanden orienterede herefter om sin tjeneste som KVO på Cypern hold 34/35  i 1981, som CH/A på Cypern hold 55 i 1991 og som CH/A i Bosnien på SFOR, hold DANBN 3 i 1997.

Efter samværet gik man i samlet flok ad Storgade til Sorø Klosterkirke, hvor der blev holdt en kort gudstjeneste ved sognepræsten.

 

Slagelse Kommune

v/Johnny Pedersen

Foreningen var inviteret til Slagelse Kommunes markering af den nationale flagdag, som fandt sted på Nytorv i Slagelse. Synd, at der ikke var så mange lokale veteraner tilstede.

Stolt kunne foreningen være af, at den tilstedeværende fane var foreningens.

Det gode vejr var så godt, at formanden søgte skygge.

Efter parade og medaljeoverrækkelse på Nytorv gik veteraner og pårørende til Biblioteket, hvor der blev budt på kaffe og dejlig kage.

 

VeteranHaven

v/René Pamperin, daglig leder af VeteranHaven

I VeteranHaven ved Slotsbjergby begyndte veteraner med pårørende at indfinde sig omkring kl. 18.00.

Det årlige sociale arrangement hvor vi hygger os, tænker tilbage på tiden som udsendt, afsavn, gensyns glæde, tænker på dem vi har mistet og mindes.

 

Råhygge i VeteranHaven

På dagen kom en ældre veteran fra Sorø forbi. Han var 80 år, var med i Gaza og Cypern hold 1. Med rollator i hånden gik det over stok og sten, under rundvisningen i haven. Tak til alle der havde kræfter til også at komme forbi VeteranHaven, trods de mange andre tilbud i Slagelse på denne dag.

Vi har fået to gardere, der holder æres vagt ved indgangen til terrassen, men kunne også godt tænke os et par Husarer, da  vi jo bor i en Husar by! Så hvis nogle af læserne skulle ligge inde med et par Husarer, der trænger til luftforandring, så er VeteranHaven meget interesseret.

Xtreme mandehørm

Herunder lidt stemning fra Ekstrem mandehørm på Antvorskov Kaserne den 8 oktober 2016. Klik på billederne og se dem i fuld størrelse.

 

Foto: Evan Hemmingsen

Foto: Evan Hemmingsen

Stén Knuth, Slagelses borgmester
Hans-Erik Bonde, SJLR næstformand
Helmer Christensen, SJLR formand

 

Foto: Evan Hemmingsen

Foto: Evan Hemmingsen

Kunne det være John Faxe Jensen?

 

Foto: Evan Hemmingsen

Foto: Evan Hemmingsen

Allan Jensen, Dianalund

 

Foto: Evan Hemmingsen

Foto: Evan Hemmingsen

Heidierne, som serverede ved aftenfesten

 

Foto: Evan Hemmingsen

Foto: Evan Hemmingsen

Det brogede hold!

 

Foto: Evan Hemmingsen

Foto: Evan Hemmingsen

Nummer 2 og 3 i tiderne 1.04.10 og 1.04.28 for 15,5 km.

Køb af flotte skjolde

Så kan foreningen tilbyde flotte skjolde til 250,- kr.

Køb skal indtil videre ske i Peder Aalborg Stuen tirsdag aften mellem kl. 1830 og 2200.

 

Skjold, udgave 2016