Sjællandske Livregiments Soldaterforening

KATEGORIEN: Jubilarstævne 2021

Veteran og Jubilarstævne

“under hensyn til restriktioner” fra regeringen

afholdes nævnte arrangement 11.9.2021 på Antvorskov Kaserne.
Nærmere udsendes via Danske Veteraner, Danske Gardehusarforeninger og
Sjællandske Livregiments Soldaterforening samt annoncering i relevante foreningsblade.

Med venlig hilsen
Hans-Erik Bonde
H.P. Christensensvej 22
4180 Sorø
Tlf.: 24 87 73 82