Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Aktiviteter

Tilføjet d. 24. februar 2014 af Hans-Erik Bonde

25.11.2017 100 års foreningsjubilæum

22.03.2018 Generalforsamling

ÅBEN STUE
Åben stue i Peder Aalborg stuen den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 1830-2200, hvor “gamle Sjællændere” kan komme og hygge sig. Tag kone og børn med. Efter renovering er det en meget smuk stue. Et arbejde som bestyrelsen har lagt mange timer i.

Her sælges også 400 års erindrings medalje for 400 året for regimentets oprettelse samt det flotte regimentsskjold.